Domácí péče

Co je domácí péče?

Domácí zdravotní péče je péče, kterou vykonávají zdravotní sestry v domácím prostředí pacienta. Na tuto formu služby má nárok každý občan, který potřebuje zdravotnickou pomoc, ale jeho zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Tato péče je poskytovaná bez ohledu na věk, pohlaví či národnost, zdravotní postižení, barvu pleti či náboženství.

Co dělat, když potřebujete domácí péči?

Pokud Váš rodinný příslušník, známý či přímo vy potřebuje/te zdravotní pomoc v domácnosti, obraťte se na svého praktického lékaře. Domácí péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění a je možná pouze na doporučení lékaře.

Pokud si nejste jistí, jak postupovat, neváhejte kontaktovat: vrchní sestru Bc. Jitku Kopčilovou 603 527 976.

Kdo může domácí péči předepsat?

 

Jaké jsou výhody domácí péče?

 

Co mohou zdravotní sestřičky domácí péče u pacienta vykonávat?

 

Domovinka Agentura domácí péče

Vrchní sestra: Bc. Jitka Kopčilová R.n.
Telefon: 603 527 976
E-mail: vrchnisestra@domovinka.cz

Dokumenty ke stažení:

 

Další služby:

Denní stacionář
Hospicová péče
Pečovatelská služba
Týdenní stacionář
Canisterapie