Historie a vývoj Domovinky

Mgr. Bohumila Hajšmanová, ředitelka agentury domácí péče a sociálních služeb Domovinka Plzeň vzpomíná na historii své firmy:

Od druhé poloviny dvadesátých let vede agenturu domácí péče v Plzni, jejíž nabídku služeb postupně s týmem svých kolegyň a kolegů zkvalitňuje a rozšiřuje, jako první ve svém oboru převzala certifikát shody systému managementu kvality s ISO 9001, přednáší na ZČU v Plzni i na odborných konferencích pro nelékaře a pracovníky v sociálních službách, na podzim loňského roku obdržela na Pražském hradě ve Španělském sále prestižní ocenění Úspěšná firma v modelu START PLUS…

„V roce 1998 jsem zahájila činnost Agentury domácí péče Domovinka. Registraci na domácí péči jsem získala již v roce 1991, ale zdravotní pojišťovny v té době tyto výkony neproplácely. Zůstala jsem tedy pracovat ve FN Plzeň na metabolické JIP. Pak přišlo jedno mateřství, za dva roky druhé. Na konci mateřské dovolené jsem se rozhodla pro oprášení staré registrace, protože onemocnění mého mladšího syna mi nedovolilo vrátit se do akutní medicíny na směny a práce v terénu mne nesmírně lákala. Začaly jsme dvě sestry v terénu, v dnešní době již zaměstnávám 35 pracovnic. Kromě domácí péče v současné době poskytujeme i sociální služby v Plzni a v okrese Plzeň-jih. Pečovatelskou službou od roku 2007 doplňujeme služby domácí péče v terénu. Je velice důležité, aby pacienti, kteří potřebují domácí péči, měli uspokojovány i sociální potřeby – aby měli uklizeno, nakoupeno, aby je měl kdo doprovodit na vyšetření apod. V terénu máme též kadeřnici a pedikérku. Potřeba tísňové péče vyplynula z provozu pečovatelské služby i domácí péče. Od roku 2009 jsme už mnoha našim klientům pomohli, několikrát i zachránili život.

Velice často se na nás obraceli rodinní příslušníci nejen našich klientů, zda máme i pobytové zařízení. Cítili se vyčerpaní péčí o své blízké a potřebovali si odpočinout, hledali zařízení stacionárního typu. A tak se zrodil nápad otevřít stacionář, který začal fungovat v dubnu 2011. Z počátku měl 10 lůžek týdenního a 5 míst denního stacionáře. Od ledna 2012 už týdenní stacionář disponuje 14 lůžky. Týdenní stacionář je jediné zařízení svého typu v Plzni, proto je o jeho služby velký zájem. Ve stacionáři pořádáme různé akce, do kterých zapojujeme rodinné příslušníky klientů, klienty z terénu, a dokonce i pracovníky z ostatních služeb naší organizace a jejich děti. Ráda vzpomínám například na výlet do zoo, drakiádu nebo Mikulášskou nadílku, kdy si klienti sami vyrobili masky a dětem udělali tu správnou nadílku. Od ledna 2012 jsme začali ještě s novou službou, která v Plzni chyběla – ambulantní a terénní krizová pomoc pro seniory týrané a zneužívané a seniory ohrožené předlužeností a chudobou.

Kromě přímé péče o klienty se zaměřujeme na vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle akreditace MPSV. Kurzy vedeme od roku 2007 pod akreditací školících zařízení, se kterými spolupracujeme, od letošního roku máme i svou vlastní akreditaci nejen na základní kurz pro pracovníky v sociálních službách, ale i na další vzdělávání. Věnujeme se též vzdělávání nelékařů, pořádáme pro ně konference a semináře a umíme dobře proškolit jakékoliv zaměstnance v základech první pomoci. Máme dvě nově vybavené učebny, kde základním vybavením je počítač s dataprojektorem, polohovací lůžko, polohovací model, resuscitační model, defibrilátor, pomůcky pro polohování a mnoho dalších věcí, které usnadňují výuku.

Všechny jmenované služby zajišťuje 35 zaměstnankyň – všeobecné sestry, pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice, fyzioterapeutky, ergoterapeutka. Všechny pracovnice splňují veškeré zákonné požadavky ve svém oboru. Navíc „požadujeme“ zapálenost pro práci, komunikativnost, empatii a vlastnosti týmového hráče.

ČSN EN ISO 9001

V květnu 2010 jsme převzali certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001 a byli jsme prvním držitelem tohoto certifikátu ve svém oboru v ČR. Ve slavnostních prostorách Španělského sálu Pražského hradu jsme 10. listopadu 2011 převzali prestižní ocenění Národní cena kvality ČR. Program Národní cena kvality ČR je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a kvality všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Získání Ceny vnímám jako potvrzení kvality našich služeb a práce nás všech, kteří v Domovince pracujeme.“

Facebook Comments