Týdenní stacionář

Stejně tak jako denní stacionář poskytujeme od 1. 4. 2011 službu týdenního stacionáře pro seniory. Věnujeme se hlavně osobám, které potřebují pomoc s úkony každodenního života.

Proč využít našich služeb?

Intenzivně se věnovat seniorům, kteří se z nějakého důvodu nemohou o sebe postarat sami, je náročné nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Každý, kdo takto pečuje o své blízké, potřebuje čas od času pomoci. Naše služba týdenního stacionáře může na určitou dobu ulevit pečujícím osobám a postarat se o jejich blízké celých 24 hodin denně. 

Poskytujeme komplexní péči převážně lidem, kteří i přes svůj zdravotní nebo psychický stav chtějí mít kontakt s okolím a aktivně trávit svůj volný čas. Všechny naše odborně školené pečovatelky mají certifikát kurzu odpovídající zákonů o sociálních službách a mají s prací v oboru zkušenosti. Našim cílem je vytvořit příjemné a přátelské prostředí, kde budeme pečovat o klienty tak, aby se cítili dobře a bylo jim poskytnuto vše, co potřebují.

Co nabízíme?

Všem klientům, kteří dodržují pravidla pro poskytování stacionáře nabízíme využití našich služeb, které zahrnují:

  • Poskytnutí ubytování
  • Péče 24 hodin denně
  • Běžné, každodenní úkony
  • Péče o vlastní osobu
  • Strava
  • Hygiena
  • Kontakt se společenským prostředím
  • Sociálně-terapeutické činnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Strava

Celodenní strava je klientům poskytována prostřednictvím dovezených jídel. Všichni mají možnost objednat si až pět chodů (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). V ceně stravného je započítán také pitný režim.

Kapacita

Pro službu týdenního stacionáře máme vyhrazeno 28 míst. V případě plné kapacity jsou zájemci zařazeni do fronty žadatelů. Upřednostňujeme klienty, kteří souhlasí a dodržují podmínky a pravidla pro poskytování stacionáře.

Stacionář

Telefon: 603 555 835
E-mail: stacionar@domovinka.cz

Soc.pracovník: Bc. Jaroslav Dolejš DiS.

Telefon: 733 677 099

E-mail: socialni@domovinka.cz

Dokumenty ke stažení:

Facebook Comments