Kurzy

Určeno pro: Pracovníky v sociálních službách
Cíl akce:

Seznámit a procvičit správnou manipulaci s klientem. Nácvik protažení a posilování svalových skupin, které jsou při manipulaci s klientem namáhány a často i postiženy chorobnými změnami. Techniky prevence poškození pohybového aparátu.

Obsah akce:
 • Úvod do kurzu, definice, cíl ergonomie
 • Legislativa, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v pl.znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Cíl a zásady polohování, způsoby polohování, přesuny a změny poloh klienta
 • Pomůcky pro ulehčení práce s klientem
 • Správné pohybové stereotypy v průběhu péče o klienta, cviky

Datum konání:    V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte, e-mail: lektor@domovinka.cz, tel. 602 388 722, Vladimíra Jandová.

PŘIJEDEME ZA VÁMI!

Pokud máte zájem kurz realizovat pro Vaše zaměstnance u Vás a jste v Plzeňském kraji, rádi přijedeme. Pro bližší podmínky napište na e-mail lektor@domovinka.cz

Délka akce: 8 hodin
Metody výuky: Přednášky, cvičení, praxe
Cena: 1000 Kč
Určeno pro: pro pracovníky v sociálních službách_18/11/2019 - 28/1/2020
Cíl akce:

kvalifikační kurz pro pracovníka v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon.

Kurzovné je možné, za určitých podmínek, nechat proplatit pracovní úřad popřípadě zaměstnavatele, který rekvalifikaci vyžaduje. K úspěšnému zakončení kurzu je třeba splnit i odbornou praxi. Našim studentům nabízíme možnost absolvovat praxi na našem stacionáři pro seniory, který sousedí s učebnami kurzu.

Kurz pořádáme ve spolupráci se společností Grafia s.r.o.

Obsah akce:

celkový počet hodin 150, z toho odborná praxe 40 h na vlastním pracovišti nebo v Domovince

Datum konání: 18. 11. 2019 – 28. 1. 2020 (výuka neprobíhá ve dnech 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020)

místo konání: Domovinka ADP, Úslavská 75, Plzeň

cena kurzu: 8 500 Kč

 

Vstupní požadavky: 

 • ukončené základní vzdělání
 • očkování proti žloutence typu B do zahájení odborné praxe
 • bezúhonnost

Přihlašujte se: ZDE

Délka akce: 150 hodin
Metody výuky: Přednášky, praxe
Cena: 8500
Určeno pro: Pracovníky v sociálních službách
Cíl akce:

Seznámit účastníky s managementem stresu, dopadem zátěží na narušení psychické rovnováhy. Uvědomění si vlivu negativního stresu na psychiku a zdraví. Schopnost rozpoznat příznaky pracovního přetížení a s ním související syndrom vyhoření. Rozvoj schopností potřebných ke zvládání stresu a stresových situací, nácvik relaxačních a uklidňujících technik, zvládání způsobů duševní hygieny.

Obsah akce:
 • Vymezení základních pojmů
 • Syndrom vyhoření, vzorce chování, příznaky, negativní faktory
 • Osobnostní faktory, motivační faktory v zaměstnání,
 • Test hnací síly kariéry, test odolnosti vůči stresu
 • Zvládání krizových stavů pomocí práce s tělesnými signály
 • Mapa stresu práce
 • Metody prevence, nácvik
 • Diskuse

Přihlášky: ZDE

Datum konání:    V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte, e-mail: lektor@domovinka.cz, tel. 602 388 722, Vladimíra Jandová.

PŘIJEDME ZA VÁMI!

Pokud máte zájem kurz realizovat pro Vaše zaměstnance u Vás a jste v Plzeňském kraji, rádi přijedeme. Pro bližší podmínky napište na e-mail lektor@domovinka.cz

Délka akce: 8
Metody výuky: Přednášky, cvičení, praxe
Cena: 1000
Určeno pro: Pracovníky v sociálních službách
Cíl akce:

Rozšíření měkkých dovedností, seznámení s verbální a neverbální komunikací a nácvik neverbálních technik v praxi. Kurz je zaměřen na komunikaci se seniory, s klienty s poruchou sluchu, zraku, pohybového aparátu a klienty s problémovým chováním. Součástí jsou i asertivní techniky v komunikaci a jejich uplatnění v praxi.

Obsah akce:
 • Komunikace a její účel a cíl
 • Verbální a neverbální komunikace, asertivní techniky
 • Asertivita
 • Komunikace s klienty s psychickými obtížemi a s klienty s demencí
 • Komunikace s klienty v terminálním stádiu a s pozůstalými
 • Komunikace s klienty s poruchami zraku, sluchu, řeči a postižením pohybového aparátu

Datum konání:    V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte, e-mail: lektor@domovinka.cz, tel. 602 388 722, Vladimíra Jandová.

Délka akce: 8
Metody výuky: Přednášky, cvičení,
Cena: 1000 Kč
Určeno pro: Pracovníky v sociálních službách
Cíl akce:

Naučit základy poskytnutí laické první pomoci. Součástí kurzu jsou praktické ukázky a nácvik zásahů.

Obsah akce:
 • Kompletní laická předlékařská první pomoc, právní aspekty první pomoci
 • Zásady laické první pomoci, přivolání, komunikace, spolupráce s ZZS a ostatními složkami IZS
 • Stavy bezprostředního ohrožení života
 • Stavy vyžadující první pomoc
 • Praktický nácvik

Datum konání:      17.10. 2019

PŘIHLÁŠKA: ZDE

AKCE  „Chytněte kolegyni a přijďte spolu!“

Budete mít slevu 100 Kč/osobu. Místo 1000 Kč zaplatíte pouze 900 Kč.

Do poznámky napište při úhradě: akce a jméno a příjmení kolegyně, se kterou přijdete (např. akce Jana Nová)

 

Délka akce: 8
Metody výuky: Přednášky, cvičení,
Cena: 1000