Rekvalifikační kurz – pracovník v sociálních službách

Rekvalifikační kurz pro pracovníka v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon.

Kurzovné je možné, za určitých podmínek, nechat proplatit pracovní úřad popřípadě zaměstnavatele, který rekvalifikaci vyžaduje. K úspěšnému zakončení kurzu je třeba splnit i odbornou praxi. Našim studentům nabízíme možnost absolvovat praxi na naše stacionáři pro seniory, který sousedí s učebnami kurzu.

Kurz pořádáme ve spolupráci se společností Grafia s.r.o.

Přihlášky zasílejte na: lektor@domovinka.cz

Základní informace

 • Časová náročnost: 120 hodin
 • Termín:  25.3. – 21.5. 2019
 • každé pondělí a úterý
 • Cena kurzu 8 500 Kč (pro registrované na Úřadu práce lze zažádat o úhradu kurzu)

Podmínky por úspěšné splnění kurzu

 • Splnění docházky do výuky 80%
 • Splnění praxe (lze absolvovat u zaměstnavatele nebo u nás v Domovince)
 • Splnění závěrečného testu
 • Očkování proti žloutence typu B (musí být do povinné praxe)

Základní požadavky na uchazeče:

 • dovršení věku 18 let
 • ukončené základní vzdělání
 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Obsah vzdělávacího kurzu:

 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • restriktivní opatření