Přihláška do Rekvalifikačního kurzu

Informace o kurzu

KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Termín Kurzu: 25.3. – 21. 5. 2019 (Pondělí, úterý 8:30 – 15:30)
Časový rozsah: 200 hodin
Místo konání: Domovinka ADP s.r.o., Úslavská 75, Plzeň

Odevzdáním této přihlášky se účastník zavazuje uhradit kurz ve stanovené výši.
Spolu s odevzdáním přihlášky uhraďte zálohu uhrazení nevratné zálohy ve výši 500 Kč. Bez této zálohy nebude Vaše přihláška přijata. Záloha je splatná nepoději 7.1. 2019.
Doplatek ceny kurzu je splatný nejpozději 15. 2. 2019. V případě, že svou účast zrušíte a nenajdete za sebe náhradníka, záloha propadá.
Po uzávěrce 15. 2. 2018 se kurzovné nevrací, ale máte možnost za sebe najít náhradníka. O případných náhradnících nás, prosím, informujte.
Platbu provádějte na účtet: 107-1434600227/0100, VS: 20191401, do poznámky uveďte svoje jméno.

Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu a v souladu s platným nařízením GDPR.