Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je sociální terénní služba, která napomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, na svou rodinu, přátele, blízké. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu člověka doma, prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního zaopatření např. v Domovech pro seniory. Tato služba je poskytována v
domácnostech klientů.

Službu zajišťují pečovatelky s odpovídajícím vzděláním na základě individuálních cílů, potřeb a schopností jednotlivých klientů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Vlastní poskytování služeb je zahájeno ihned po prvním kontaktu a sepsání smlouvy odpovědným pracovníkem služby.

Využívat pečovatelskou službu mohou klienti každý kalendářní den v době od 7:00 do 19:00 hodin.

Klientům pomáháme při zajištění těchto činností:

 

Vedoucí: Štěpánka Hartlová

Telefon: 731 142 252
E-mail: hartlova@domovinka.cz

 

Kontaktní formulář:

Ke stažení

 

Další služby:

Denní stacionář
Domácí péče
Hospicová péče
Týdenní stacionář
Canisterapie