Nadace ČEZ – Projekt ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

Nedávno se naše organizace Domovinka přihlásila do grantového řízení Neziskovky 2022, které vyhlásila Nadace ČEZ. Důvodem přihlášení bylo zvýšit kvalifikaci našich zaměstnanců v oboru sociální péče a tím zajistit lepší péči o naše klienty.

Nadace ČEZ nám náš projekt schválila a my můžeme zrealizovat školení našich sociálních pracovníků. 

Nadaci ČEZ moc děkujeme za poskytnutí financí. Díky Vám bude péče o naše klienty na nejvyšší úrovni.

https://www.nadacecez.cz/

❤️