» Denní stacionář

Denní stacionář je řešením a pomocí pro ty, kteří denně pečují o členy rodiny. Umožní tak členu rodiny docházet do zaměstnání, popřípadě získat čas i pro své osobní potřeby.

Posláním denního stacionáře

 • je umožnit lidem se sníženou soběstačností realizovat se a rozvíjet tak, aby se jejich život v maximální možné míře podobal běžnému životu.

Komu je služba určena?

 • seniorům, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby

Komu tato služba určena není?

 • osobám, jejichž nemoc vyžaduje trvalý dohled zdravotního týmu
 • osobám se závislostí na omamných látkách
 • osobám s těžkým zrakovým a sluchovým postižením -komunikační bariéra

Kdy je služba poskytována?

ve všední dny od 7.00 do 15.00 hodin.

Kde je služba poskytována?

 • Objekt TJ-LOKO, Úslavská 75, Plzeň 326 00
 •  I. patro, bezbariérový přístup – pomocí schodišťové plošiny

Denní stacionář nabízí:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů, jako jsou např.: pomoc s osobní hygienou, při oblékání, při podávání stravy, při orientaci v prostoru
 • zajištění stravy v době pobytu
 • zajištění volnočasových aktivit vedoucích k udržení soběstačnosti, trénování paměti, procvičování jemné motoriky
 • zprostředkování kontaktu s vrstevníky a veřejností (např. návštěva dětí z MŠ, Seniorkapela…)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování příspěvku na péči nebo jiných sociálních dávek)

 

Sociální pracovnice

Vedoucí stacionáře

 • Olga Čechová
 • stacionar@domovinka.cz
 • 603 555 835

 

Dokumenty ke stažení:

Facebook Comments