» Denní stacionář

Denní stacionář poskytuje sociální služby v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita denního stacionáře je 5 klientů na den.

Cílová skupina:

 • senioři, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby

Do cílové skupiny nepatří:

 • osoby plně imobilní
 • osoby, které jsou závislé na návykových látkách
 • osoby, které nejsou schopni kolektivního soužití s ostatními klienty
 • osoby, které vyžadují trvalé zdravotní nebo ošetřovatelské úkony
 • osoby nevidomé a hluchoslepé – komunikační bariéra

Cíle poskytovaných služeb:

 • je umožnit lidem se sníženou soběstačností realizovat se a rozvíjet tak, aby se jejich život v maximální možné míře podobal běžnému životu
 • umožnit začlenění do společnosti
 • podpora fyzické kondice
 • podpora dobrého psychického stavu
 • procvičování a udržování komunikačních dovedností

Kdy je služba poskytována?

Ve všední dny od 7.00 do 15.00 hodin.

Kde je služba poskytována?

 • Objekt TJ-LOKOMOTIVA, Úslavská 75, Plzeň 326 00
 •  I. patro, vchod A, bezbariérový přístup – pomocí výtahu

Kontakty

Sociální pracovnice

Vedoucí stacionáře

 • Olga Čechová
 • stacionar@domovinka.cz
 • +420 603 555 835
 

Dokumenty ke stažení