Informace pro zájemce – týdenní stacionář

Pokud máte zájem o služby našeho týdenního stacionáře, je třeba nejprve si vyplnit a následně podat žádost o poskytnutí sociální služby. Žádost o poskytnutí sociální služby si můžete stáhnout níže anebo si jí vyzvednout osobně v kanceláři Domovinky (u sociální pracovnice nebo vedoucí stacionáře).

Součástí žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (vyplňuje praktický lékař nebo ošetřující lékař v případě hospitalizace žadatele).

V případě zájmu je možnost prohlídky zařízení – po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Potřebné dokumenty nám můžete doručit:

 • osobně (předání v kanceláři stacionáře -1. patro, vchod A
 • poštou na adresu: Domovinka o.p.s. – sociální služby, Úslavská 75, 326 00, Plzeň
 • emailem na socialni@domovinka.cz nebo stacionar@domovinka.cz

Provozní doba kanceláře stacionáře 7.00 – 15.00 (po – pá)

Při podání žádosti je vhodné doložit i následující doklady:

 • rozhodnutí o příspěvku na péči – pokud není zažádáno, doporučujeme o něj zažádat na příslušné pobočce Úřadu práce
 • opatrovnická listina v případě omezení ve svéprávnosti žadatele

V den nástupu je potřeba doložit:

 • doklady (občanský průkaz, kartičku ZP, průkaz ZTP)
 • zásobu léků na prvních 14 dní, popř. recepty na léky na 14 dnů pobytu
 • inkontinenční pomůcky na 14 dní + datum posledního objednání inkontinentních pomůcek od zdravotní pojišťovny

Žádost je zařazena do evidence žadatelů, kterou spravuje sociální pracovnice. V případě volného místa je žadatel kontaktován sociální pracovnicí.

Úhrada služeb:

V případě nedostatečného příjmu, se může poskytovatel dohodnout na spoluúčasti náhrady nákladů s blízkou osobou žadatele.

Úhrada za poskytované služby je určena ve Smlouvě o poskytování sociální služby. Hradí se tedy ubytování a strava včetně nákladu s tím spojených. Výše úhrad je v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Po úhradě za ubytování a stravu musí zůstat klientovi 25% z jeho příjmu. (důchod).

Sociální pracovnice

Vedoucí stacionáře

 • Olga Čechová
 • stacionar@domovinka.cz
 • 603 555 835

DOKUMENTY

Týdenní stacionář – žádost

Doporučení k nástupu