Domácí a hospicová péče, stacionáře

Pojďte nám pomoci plnit našim seniorům přání nejen o Vánocích. Přispějte jakoukoliv částku na náš transparentní účet (můžete online sledovat, jak peníze využíváme) a my i v dalším roce budeme přání plnit.

Bez vás to totiž nejde. 115-2320490247/0100
(Sbírka je povolena Krajským úřadem v Plzni).

O nás

Péče o seniory čelí v dnešní době mnoha výzvám. Socio-demografické změny, vyšší účast žen na trhu práce, oslabené rodinné vazby, technologický pokrok a postupující liberalizace patří mezi hlavní trendy, se kterými se péče o seniory musí vypořádávat. Zejména stárnutí populace je jedním z nejvíce diskutovaných fenoménů.

Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí pro své blízké to nejlepší, ale časově nebo z jiného důvodu nezvládáte tuto péči realizovat, obraťte se na nás. Naše služby jsou vysoce kvalitní a provádí je školení pracovníci. Náš multidisciplinární tým se dokáže postarat o seniora jak doma, v jeho sociálním prostředí, tak i v našem pobytovém zařízení.

Více o nás...