Na území Plzně a v jejím okolí působíme přes 20 let. Pokud potřebujete nějakou z našich služeb neváhejte se na nás obrátit. 


SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s
IČO: 29123747

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Terénní služba, pomoc seniorům v jejich domovech.

DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Sociální pracovnice

ŘEDITELKA

  • Mgr. Bohumila Hajšmanová
  • hajsmanova@domovinka.cz
  • +420 603 195 840

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

Vedoucí stacionáře

  • Olga Čechová
  • stacionar@domovinka.cz
  • +420 603 555 835