» Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je sociální terénní služba, která napomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, na svou rodinu, přátele, blízké. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu člověka doma, prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního zaopatření např. v Domovech pro seniory. Tato služba je poskytována v domácnostech klientů.

Službu zajišťují pečovatelky s odpovídajícím vzděláním na základě individuálních cílů, potřeb a schopností jednotlivých klientů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Vlastní poskytování služeb je zahájeno ihned po prvním kontaktu a sepsání smlouvy odpovědným pracovníkem služby.

Využívat pečovatelskou službu mohou klienti každý kalendářní den v době od 7:00 do 19:00 hodin.

Klientům pomáháme při zajištění těchto činností:

 • Pomoc při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Dovoz jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Příprava a podání jídla a pití
 • Běžný úklid
 • Velký úklid
 • Údržba domácích spotřebičů
 • Nákupy
 • Pochůzky
 • Praní, žehlení a drobné opravy prádla
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprovod k lékaři a zpět
 • Základní sociální poradenství, psychická podpora

 

Vedoucí: Štěpánka Hartlová

Telefon: +420 731 142 252
E-mail: hartlova@domovinka.cz

 • Kancelář vedoucí pečovatelské služby se nachází ve 2. patře objektu TJ Lokomotiva. 

DOKUMENTY