Týdenní stacionář

Týdenní stacionář poskytuje sociální služby v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

 • poskytnutí ubytování a stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita týdenního stacionáře je 29 lůžek.

Cílová skupina

Senioři, kteří jsou aspoň částečně mobilní.

Do cílové skupiny nepatří:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osoby, které z důvodů infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb
 • osoby v akutním stavu závislosti na návykových látkách

Cíle poskytovaných služeb:

 • podporovat smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu
 • vytvořit příjemné a přátelské prostředí, kde budeme pečovat o klienty tak, aby se cítili dobře a bylo jim poskytnuto vše, co potřebují

Strava

Klientům je poskytována celodenní strava ve formě 5 jídel denně (u diabetiků je navíc druhá večeře) a celodenní pitný režim.

Základní podpora a péče je zajištěna prostřednictvím pracovníků v sociálních službách (24 hodin denně), zdravotních sester (7-19hod), sociální pracovnice, aktivizační pracovnice a fyzioterapeutky ve všedních dnech.

Sociální pracovnice

Vedoucí stacionáře

 • Olga Čechová
 • stacionar@domovinka.cz
 • +420 603 555 835