Služby

Týdenní stacionář poskytuje sociální služby v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: poskytnutí ubytování a stravy pomocPokračovat ve čtení

Pečovatelská služba je sociální terénní služba, která napomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech a zachovatPokračovat ve čtení

Zvířata mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respekt. Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta a většinou ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kam pejsek dochází. Canisterapie může být skupinová nebo individuální, vždy záleží na konkrétní potřebě klienta.Pokračovat ve čtení