Canisterapie

Zvířata mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respekt. Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta a většinou ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kam pejsek dochází. Canisterapie může být skupinová nebo individuální, vždy záleží na konkrétní potřebě klienta.

Facebook Comments

Co je canisterapie?

Pojem canisterapie je složen ze slov „Canis – pes a terapie – léčení“. Ve světě se canisterapie rozvinula převážně v 50-tých letech 20. století. V Čechách se začala více využívat až po roce 1990. Sociologové si před lety povšimli, že péče o domácí zvíře zvýhodňuje nejen životní styl, ale i zdravotní stav venkovanů ve srovnání se stejně starými občany ve městech. Psychologové, psychiatři a neurofyziologové využili tyto poznatky a zavedli již před více než patnácti lety do režimu dne cílevědomý a pravidelný kontakt se živými zvířaty jako součást komplexní léčby nemocí ve stáří. V dnešní době se canisterapie používá především k řešení problémů psychologických, citových, sociálně integračních aj.

Velice důležitým oborem, kde je canisterapie užitečná a kde se jí hojně využívá je geriatrie. Zvířata totiž mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respekt. Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící blízké vztahy mezi lidmi, ale i v popudu k pravidelnému pohybu a možnosti zažít blízkost a doteky – tedy se zvířetem se pomazlit.

Pes dává také svému pánovi určitou jistotu a věrnost, zvyšuje pocit bezpečí a napomáhá ke zmírnění pocitu osamění. Je dobrým prostředníkem k lepší komunikaci a navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese. Pes nerozlišuje podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot.

Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta a většinou ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kam pejsek dochází. Canisterapie může být skupinová nebo individuální, vždy záleží na konkrétní potřebě klienta. V žádném případě nejde o to vypustit psa do skupinky babiček a dědečků a za hodinu když je pes unavený, si ho vyzvednout a jít domů. Jedná se pro pejska o velmi náročné a vyčerpávající cvičení a to zvláště v případě, že pracuje s tělesně i mentálně postiženými osobami. V zařízeních pro seniory návštěvy pejsků působí jako příjemné zpestření.

K dovednostem canisterapeutického pejska patří:

• splnění povelů poslušnosti (např. přivolání, posazení, odložení)

• aportování předmětů a jiné hry

• trpělivost při dotyku klienta, setrvání v pozici

• upozornění člena rodiny nebo personálu na nestandardní chování jednotlivce.

V případě zájmu o základní kurz canisterapie nás můžete kontaktovat na fr@domovinka.cz

Facebook Comments