Podej ruku

O projektu

Bydlení se zaměstnáním pro děti opouštějící dětský domov.

Plzeňská Domovinka připravuje ve spolupráci s městem Plzeň na podzim 2020 odstartování unikátního projektu. Projekt by měl podat pomocnou ruku dětem opouštějícím brány dětských domovů. Zároveň v sobě bude obsahovat i prvky mezigeneračních vztahů. Čeho se tento pestrý sociální mix bude týkat? Odpovědí je vytvoření dvou velkokapacitních bytů, z nichž jeden poskytne bydlení právě dětem vycházejícím z dětských domovů a druhý pak bude obýván seniory. Každé věkové skupině bude nabídnuto jedno z pater domu v centru Plzně. Každý z bytů bude vybaven pěti samostatnými pokoji, dalšími společnými prostory, kuchyní a sociálním zařízení. Kapacitou tedy nabídne sociální bydlení pro deset osob. Projekt však bude mladým dospělým nabízet nejen startovací bydlení, ale také pracovní uplatnění v některé ze sociálních služeb Domovinky. Na začátku projektu Domovinka počítá se spoluprací s dalšími poskytovateli sociálních služeb v Plzni. Projekt nabídne ohroženým dětem tedy hned dvě z širokého spektra lidských potřeb, kterými jsou bydlení a práce. Unikátním způsobem a v ČR zatím nerealizovaným způsobem reaguje na skutečnost, že velká část dětí opouštějící dětský domov končí na ulici. Tento jedinečný společný projekt Domovinky a města Plzeň podá pomocnou ruku ohroženým dětem v právě nejkrizovějším období prvních let po opuštění dětského domova.

Podpřit náš projekt můžete i díky ČSOB Pomáhá regionům.:
https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/641-podej-ruku