„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“

Projekt s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus

Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoci. Ta je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a současně je prostřednictvím vhodných doprovodných vhodně směřuje a motivuje k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace.

Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky,
základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc.

Doprovodná opatření  umožňují další pomoc formou poradenství v různých oblastech – finanční, sociální, psychologické ad., informování o dalších možnostech pomoci, pomoc při komunikaci s úřady apod.